Persoonsgegevens en Privacy

Bij een bezoek van u aan ons instituut vragen wij uw NAW-gegevens. Deze registreren wij in ons systeem. Deze gegevens gebruiken wij o.a. om u te informeren over uw vervolgafspraken en informatie over ons instituut.
Wij geven deze informatie nooit aan anderen. Tijdens een intake vragen wij van u gegevens waarvan de specialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Wanneer het noodzakelijk is voor de voortgang van behandelingen/kuren zullen er foto’s worden gemaakt. Deze worden ook bewaard in het klantensysteem.
De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van u op en verwerkt ze in het klantensysteem. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die u tijdens de behandeling heeft medegedeeld. Wanneer het in uw belang is wordt dit wel vermeld in het behandelverslag. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Alblasserwaard Schoonheidsinstituut verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.