Afspraken annuleren
Gemaakte afspraken dienen bij verhindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. (Zaterdagen en zondagen tellen hierbij niet mee, dus afspraak voor maandag wordt donderdag geannuleerd). Dit kan telefonisch: 06- 13 62 17 48 of per mail: info@huidverbeteraars. Indien u deze verplichting niet of tijdig nakomt mogen wij u  de helft van het behandelbedrag bij u in rekening brengen. Wanneer u te laat komt op uw behandeling mag de specialist de verloren tijd inkorten op de behandeling. Wanneer er sprake is van overmacht, bijzondere omstandigheden, of plotselinge ziekte wijken wij af van deze bepaling.

Betalingen
Alblasserwaard Schoonheidsinstituut vermeldt alle prijzen inclusief 21% BTW via de website en alle prijzen zijn zichtbaar in het instituut aanwezig. Wijzigingen in de tarieven maken wij kenbaar per (digitale) nieuwsbrief. U dient de behandeling direct na afloop te voldoen. Dit kan aan de balie met de pin of contant. Bij storing van de pinautomaat ontvangt u direct de factuur (of direct per mail) en u dient dezelfde dag het bedrag over te maken op genoemd rekeningnummer.

Voorkeur medewerker
Al onze specialisten zijn hoog opgeleid en we werken volgens vaste protocollen. Ook zijn alle medewerkers op de hoogte van elkaars behandelingen vanwege het lezen van de behandelverslagen en intern overleg over het verloop van behandelingen. U kunt een voorkeur aangeven voor een bepaalde medewerker, hier houden wij zo veel mogelijk rekening mee. Wij behouden ons het recht voor om bij ziekte, cursus, vakantie of overmacht u bij een andere medewerker in te plannen. Wij zullen u daarvan, indien mogelijk, op de hoogte stellen.

Resultaten van de behandeling
Tijdens de intake voorafgaand aan uw behandeling en/of kuur bespreken wij samen met u de mogelijkheden en de te verwachtte resultaten. Deze verwachtingen zijn realistisch en zijn sterk afhankelijk van uw inzet tijdens en na de kuur. Het beste resultaat wordt behaald door serieuze en intensieve inspanning van medewerker en cliënt.

De specialist zal al haar kennis, ervaring en deskundigheid inzetten en met grote vakmanschap de behandelingen uitvoeren en u haar adviezen geven.

Wanneer u in gebreke blijft bij het opvolgen van de adviezen of uw leefstijl is sterk in strijd met de adviezen kunt u geen aanspraak maken op waarborg of garantie van het resultaat van de behandeling of kuur.

Aansprakelijkheid
Alblasserwaard Schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die u heeft meegebracht naar de salon. Dit geldt ook voor geparkeerde auto’s of fietsen op de aangegeven plaatsen rondom het bedrijf. Alblasserwaard Schoonheidsinstituut heeft het recht schadevergoeding te eisen van u indien meubilair, apparatuur of producten door toedoen van u beschadigd worden.

Bij diefstal doen wij aangifte bij de politie.

Bij het niet eerlijk verstrekken van informatie of verzwegen informatie tijdens de intake (doorgemaakte ziekten/allergieën/medicijngebruik/fillers etc.) is Alblasserwaard Schoonheidsinstituut niet aansprakelijk voor gevolgen of consequenties die hiermee gemoeid zijn tijdens of na een behandeling.

Garantie

Behandeling
Wanneer er sprake is van een reactie op de behandeling zal dit binnen 24 uur optreden. U dient dan direct contact met ons op te nemen. Wanneer dit in een weekend is doet u dit per mail of app, liefst vergezeld van een foto. Wij zullen er alles aan doen om de oorzaak van de reactie te achterhalen en de gevolgen direct te verminderen en in de toekomst te voorkomen.

Na het verwijderen van een likdoorn kan het zijn dat de pijn niet direct opgelost is, binnen 5 dagen mag u hiervoor terugkomen voor een kosteloze vervolgafspraak binnen die 5 dagen. Krijgt u later weer pijn dan zal er gekeken moeten worden naar een terugkerend drukpunt en hiervoor een oplossing bedacht worden.

Product
Wanneer een product niet aan de verwachtingen voldoet of een reactie teweegbrengt, komt u binnen 7 dagen terug met het product en de klacht. Wij zullen er alles aan doen om de klacht tot volle tevredenheid met u oplossen. Houdt u er rekening mee dat een product soms langere tijd nodig heeft om het gewenste resultaat te bereiken. Ook dient u aan te tonen dat u het volgens ons advies hebt gebruikt.

Een kapotte verpakking (niet door vallen of stoten) mag u te allen tijde inleveren bij ons. Binnen 3 maanden, want daarna is (bij dagelijks gebruik) uw product op.

Gedrag
Wij tolereren geen onbehoorlijk gedrag, volgens de algemeen aanvaarde normen. Bij ongehoord gedrag kunnen wij u de toegang tot het instituut weigeren.

Huisdieren
Vanwege hygiëne zijn huisdieren niet toegestaan bij ons. Voor hulphonden maken wij een uitzondering.

Camera
Aan de buitengevel en in de wachtkamer hangen voor uw en onze veiligheid camera’s.